Om evalueringen


Bæredygtighed er en del af vores måde at drive forretning på. Det er en del af vores adfærd; både som arbejdsgiver, som virksomhed og som en del af det omgivende samfund – lokalt, nationalt og globalt.

Bæredygtig rentabilitet er et centralt element i vores strategi. Vi vil vise, at vi leverer ydelser, der har en positiv social effekt og som er både miljø- og klimavenlige. Vi vil vise, at det ikke er nødvendigt at gå på kompromis med rentabilitet for at være bæredygtig.

Vi ønsker at udbrede vores initiativer for bæredygtig adfærd til hele vores værdikæde. Vores B Corp-certificering (bæredygtighedscertificering) sætter, sammen med vores ambitioner om en bæredygtig fremtid, krav til vores leverandører og deres adfærd.

Derfor skal alle vores leverandører udfylde nedenstående evaluering.

Sådan foregår evalueringen
Evalueringen er inddelt i 4 forskellige kategorier, der indeholder en række underspørgsmål. Kryds af for de udsagn, som gør sig gældende for din virksomhed.

En kopi af evalueringen sendes til din mail og os for eventuel opfølgning

EVALUERING

INDSÆT DINE KONTAKTOPLYSNINGER

MENNESKERETTIGHEDER

ANSÆTTELSE

MILJØ OG KLIMA

Virksomheden har en eller flere af følgende standarder/certificering

BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

AFSLUTTENDE KOMMENTARER